Opłata konferencyjna

KOSZT UCZESTNICTWA

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Udział w konferencji mogą wziąć osoby, które są uprawnione do wystawiania recept, studenci medycyny lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi.

Indywidualny Kod dostępu otrzymuje uczestnik, który dokonał rejestracji i wpłaty za konferencję. Zostanie on przesłany na maila, który został wskazany do kontaktu podczas rejestracji. Kody będą wysyłane w terminie 20-23 kwietnia 2021r.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

  1. udział w Konferencji
    (materiał będzie dostępny na platformie przez 21 dni po konferencji)
  2. certyfikat uczestnictwa
  3. możliwość zadawania pytań Wykładowcom