Program

8.40-9.00 Blok Reklamowy Partnerów Konferencji
9.00-9.10 Przywitanie – otwarcie Konferencji
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska
9.10-9.40Diagnostyka molekularna noworodka pod kątem cytomegalii wrodzonej
Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny
9.40-10.10Nowości w żywieniu dzieci z alergią na białka mleka krowiego
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w Bydgoszczy
10.10-10.40Niedożywienie u niemowląt
Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska
Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
10.40-11.10Zastosowanie szybkich testów multipleksowych w diagnostyce chorób zakaźnych u dzieci i niemowląt
Mgr Katarzyna Pawlik
Szpital Bielański w Warszawie
11.10-11.30 Blok Reklamowy Partnerów Konferencji
11.30-12.30Częste infekcje dziecka… a może choroba rzadka?
prowadzenie Prof. dr hab. n med. Jerzy Konstantynowicz
Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości w Białymstoku    
   
Wczesna diagnostyka i leczenie Zespołu Huntera
Dr hab. n med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk
Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 
Enzymatyczna terapia zastępcza w leczeniu zespołu Huntera u dzieci – opis przypadku
Prof. dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska
Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 
Diagnostyka i leczenie pacjentów z MPS II w codziennej praktyce lekarza pediatry
Dr Karlina Kierus
Klinika Pediatrii Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości w Białymstoku    
  
Dyskusja
12.30-12.50Blok Reklamowy Partnerów Konferencji
12.50-13.20Algorytmy w leczeniu moczenia nocnego
Dr n. med. Karina Felberg
Klinika Urologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
13.20-13.30Eye Q u dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
Sylwia Bagdzińska-Chmarzyńska, Qpharma
13.30- 14.00Odporność a żywienie- czy wiemy już wszystko?
Dr n. med., dietetyk, genetyk, Daria Domańska-Senderowska, ekspert firmy Poledix
14.00-14.30Zaburzenia mikrobioty jelitowej w nieswoistych zapaleniach jelit
Dr n. med. Paulina Krawiec
Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
14.30-15.00Wsparcie żywieniowe w okresie choroby i rekonwalescencji u dzieci
Prof. dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska
Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
15.00-15.10Zakończenie Konferencji
15.10-15.30Blok Reklamowy Partnerów Konferencji