Patronat Naukowy

Prof. Elżbieta Pac – Kożuchowska

Klinika Pediatrii i Gastroenterologii UM w Lublinie

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego